Header Ads Widget

Chuyển phát nhanh Hỏa tốc

 

ĐỊNH NGHĨA

Chuyển phát nhanh Hỏa tốc là dịch vụ đặc biệt có chỉ tiêu thời gian toàn trình rút ngắn 0,5 ngày so với dịch vụ Chuyển phát nhanh thông thường, trong đó bưu gửi được ưu tiên chuyển phát đến người nhận trong khung thời gian cam kết theo tuyến hành trình cụ thể.

PHAM VI CUNG CẤP

Cung cấp tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ HỎA TỐCVùng 1: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP trong phạm vi cùng khu vực (khu vực được quy định tại điểm 3.1).

Vùng 2: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh.

(Xem thêm: Gia công Puly)

Vùng 3: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP trong phạm vi khác khu vực (trừ các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh).

♦ Ghi chú:

- Bảng giá cước dịch vụ cộng thêm chưa bao gồm cước chính

- Bảng giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% 

KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC BƯU GỬI

1. Khối lượng bưu gửi:

- Khối lượng bưu gửi Chuyển phát nhanh thông thường, tối đa là 30kg/bưu gửi.

- Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, vận chuyển bằng đường bộ được được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định của ChuyenPhat.net.

2. Kích thước bưu gửi:

- Kích thước thông thường: đối với Bưu gửi Chuyển phát nhanh là bất kỳ chiều nào của Bưu gửi không vượt quá 1,5 m và tổngchiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượtquá 3m.

- Hàng cồng kềnh: Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có qui định riêng phụ thuộc vàotừng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.

(XEM THÊM: avay vay tiền)

- Hàng nhẹ: Là hàng gửi có khối lượng dưới 167 kg/m3 (tương đương với trên 6000cm3/kg),  khối lượng tính cước không căn cứ vào khối lượng thực mà căn cứ vào khối lượng qui đổi từ thể tích kiện hàng

ChuyenPhat.net