Header Ads Widget

Chuyển phát nhanh siêu tốc nội thành

 

ĐỊNH NGHĨA

Chuyển phát nhanh Siêu tốc nội thành là dịch vụ đặc biệt chuyển phát tài liệu, hàng hóa trong phạm vi các quận nội thành Hà Nội và TP.HCM, trong đó bưu gửi được ưu tiên chuyển phát đến người nhận với chỉ tiêu thời gian toàn trình từ khi nhận hàng đến khi phát hàng là từ 2 đến 3 giờ.

PHẠM VI CUNG CẤP

Các quận nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh 

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SIÊU TỐC NỘI THÀNH

THỜI GIAN TOÀN TRÌNH DỊCH VỤ CPN SIÊU TỐC NỘI THÀNH

⏱ Chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ Chuyển phát nhanh Siêu tốc nội thành tính từ khi nhận hàng đến khi phát hàng là từ 2 đến 3 giờ.

Lưu ý: Trường hợp khoảng cách từ điểm gửi hàng đến điểm phát hàng lớn hơn 16km chỉ tiêu thời gian toàn trình sẽ kéo dài thêm 1 đến 2 giờ.

KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC BƯU GỬI

- Trọng lượng tối đa: 30kg

- Kích thước tối đa: 40 x 40 x 40 cm

ChuyenPhat.net