Header Ads Widget

Chuyển phát nhanh thương mại điện tử

 

ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ Chuyển phát Thương mại điện tử là dịch vụ chuyển phát cho khách hàng Thương mại điện tử (TMĐT) và thực hiện thu hộ/không thu hộ một khoản tiền theo yêu cầu để hoàn thành hoạt động giao dịch mua bán trực tuyến.

PHAM VI CUNG CẤP

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS tiêu chuẩn được cung cấp tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ EMS THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NHANHVÙNG TÍNH CƯỚC

- Nội tỉnh: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi trong phạm vi cùng một Tỉnh/TP.

- Liên tỉnh: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP với nhau.

+ Nội vùng: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP trong phạm vi cùng một vùng.

(Xem thêm: Xích tay gá)

+ Liên vùng nhanh tiết kiệm và Liên vùng nhanh: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP trong phạm vi khác vùng.

♦ Ghi chú:

- Giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu và thuế giá trị gia tăng 10%.

- Giá chưa bao gồm phụ phí vùng xa.

- Chỉ tiêu thời gian toàn trình: Tính từ 24h00 cùng ngày nhận, trừ nghỉ lễ, tết theo quy định. Thời gian toàn trình được tính giao đến trung tâm Tỉnh/thành phố.

KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC BƯU GỬI

1. Khối lượng bưu gửi:

- Khối lượng bưu gửi EMS thông thường, tối đa là 30kg/bưu gửi.

- Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, vận chuyển bằng đường bộ được được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định của Tổng Công ty EMS.

2. Kích thước bưu gửi:

- Kích thước thông thường: đối với Bưu gửi EMS là bất kỳ chiều nào của Bưu gửi không vượt quá 1,5 m và tổngchiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượtquá 3m.

- Hàng cồng kềnh: Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có qui định riêng phụ thuộc vàotừng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.

- Hàng nhẹ: Là hàng gửi có khối lượng dưới 167 kg/m3 (tương đương với trên 6000cm3/kg)

ChuyenPhat.net