Header Ads Widget

Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng theo lô

 

ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ Chuyển phát nhanh Lô là dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát một lô hàng theo dịch vụ CPN bao gồm các bưu gửi được gửi đến một người nhận tại một địa chỉ trong một lần gửi.

PHẠM VI CUNG CẤP

Được cung cấp tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước 

ĐIỀU KIỆN NHẬN GỬI

📦 Số lượng bưu gửi trong lô tối thiểu 2 bưu gửi trở lên.

Khối lượng mỗi bưu gửi trong lô:

- Khối lượng tối thiểu: 2kg

- Khối lượng tối đa: theo quy định dịch vụ CPN

- Giới hạn tối đa khối lượng một lô hàng là 1 tấn.

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG LÔ

- Thực hiện theo quy định đối với dịch vụ Chuyển phát nhanh thông thường, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng.

DỊCH VỤ CỘNG THÊM: 

- Quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Chuyển phát nhanh Lô với một số dịch vụ cộng thêm khác, chi tiết tham khảo tại phần Các dịch vụ cộng thêm

ChuyenPhat.net