Header Ads Widget

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ CPN PRIORITY

 

ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ Chuyển phát nhanh quốc tế CPN Priority là dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế mang thương hiệu của ChuyenPhat.net, cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đến 234 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, có chất lượng và chỉ tiêu thời gian được tối ưu hóa, đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của khách hàng và thị trường.

PHẠM VI CUNG CẤP VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Dịch vụ chuyển phát nhanh CPN quốc tế được cung cấp từ Chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đến 234 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, có chất lượng và chỉ tiêu thời gian được tối ưu hóa, đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của khách hàng và thị trường

Dịch vụ CPN Priority áp dụng đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế tại các bưu cục giao dịch trực thuộc ChuyenPhat.net.

BẢNG GIÁ CƯỚCCHỈ TIÊU THỜI GIAN TOÀN TRÌNH CỦA DỊCH VỤ

Chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ được tính bắt đầu từ khi bưu gửi được chấp nhận tại địa chỉ nhận gửi tại Việt Nam và kết thúc đến khi phát lần đầu tại địa chỉ nhận tại các nước.

- Đến Châu Á: 2-3 ngày làm việc. Các điểm đến gồm Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philipines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan – việc chuyển phát được thực hiện trong ngày làm việc kế tiếp.

- Đến Châu Úc: 3-4 ngày làm việc

- Đến Bắc Mỹ: 4 ngày làm việc

- Đến Châu Âu: 3 ngày làm việc. Một số quốc gia ở Bắc Âu và Đông Âu: 5 ngày làm việc.

- Đến Châu Phi: 4 ngày làm việc.

- Đến phần còn lại của thế giới: 5 ngày làm việc.

a – Chỉ tiêu thời gian trên chỉ áp dụng đối với địa chỉ nhận thuộc những thành phố chính của các nước.

b – Chỉ tiêu thời gian của dịch vụ không bao gồm thời gian giao nhận hàng hóa với đối tác vận chuyển và xử lý nội bộ của ChuyenPhat.net; không bao gồm thời gian lưu giữ theo yêu cầu của thủ tục thông quan của nước gốc và nước nhận.

c – Chỉ tiêu thời gian của dịch vụ không bao gồm các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ theo quy định của nước gốc và nước nhận.

d – Chỉ tiêu thời gian của dịch vụ không áp dụng cho trường hợp bưu gửi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa và các trường hợp bất khả kháng khác.

ChuyenPhat.net