Header Ads Widget

Dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế tiêu chuẩn (Standard)

 

ĐỊNH NGHĨA

Chuyển phát nhanh Quốc tế là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hoá quốc tế theo chỉ tiêu thời gian tiêu chuẩn được ChuyenPhat.net công bố.

PHẠM VI CUNG CẤP 

Dịch vụ chuyển phát nhanh CPN quốc tế được cung cấp từ 63 tỉnh/thành phố trên cả nước đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới theo thoả thuận giữa Công ty và Bưu chính các nước thuộc Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) hoặc các đối tác khác.

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

1. Phụ phí xăng dầu

- Bằng 13% tính trên cước Chuyển phát nhanh Quốc tế 

2. Phụ phí mùa dịch

- Bằng 15% tính trên cước CPN Quốc tế 

4. Phụ phí vùng sâu vùng xa

- Mức thu: 8.400 đồng/kg, tối thiểu 500.000 đồng/bưu gửi.

5. Phụ phí điểm đến bị hạn chế

- Mức thu: 750.000 đồng/bưu gửi đối với các bưu gửi là hàng hóa.

​​​​​- Phạm vi áp dụng: áp dụng cho các bưu gửi CPN Quốc tế đến các quốc gia sau: Cote d’Ivoire, Libya.

Ghi chú: Các loại phụ phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và mức thu phụ phí có thể thay đổi theo từng thời điểm.

ChuyenPhat.net