Header Ads Widget

Dịch vụ Chuyển phát nhanh Thương mại điện tử Đồng giá

 

ĐỊNH NGHĨA

Gói cước dịch vụ Chuyển phát nhanh PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.Phạm vi: 

Trên toàn quốc: 63 tỉnh/thành phố

2.Đối tượng áp dụng:

2.1.Khách hàng sử dụng dịch vụ CPN TMĐT đồng giá do ChuyenPhat.net cung cấp

Áp dụng cho khách hàng TMĐT có nhu cầu sử dụng dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) trong nước hoặc không sử dịch vụ COD ký hợp đồng với Tổng công ty EMS từ ngày 15/06/2021, chưa được cấp mã khách hàng trên hệ thống Chuyển phát nhanh Enterprise và đạt sản lượng phát sinh dịch vụ này tối thiểu 1,000 đơn/tháng.

Không áp dụng điều kiện cam kết về sản lượng đối với khách hàng sử dụng gói cước dịch vụ Chuyển phát nhanh Thương mại điện tử đồng giá trong tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ. Từ tháng thứ 2, áp dụng điều kiện cam kết về sản lượng tối thiểu 1,000 đơn/tháng. Trường hợp sản lượng từ tháng thứ 2 sử dụng dịch vụ không đạt tối thiểu 1,000 đơn/tháng, các đơn vị áp dụng cước phí của bảng cước EMS Thương mại điện tử hiện hành cho sản lượng phát sinh thực tế trong tháng đó (đối với bưu gửi liên vùng, đơn vị áp dụng cước dịch vụ EMS Thương mại điện tử liên vùng nhanh tiết kiệm).

Lưu ý: Các khách hàng đã ký hợp đồng trước ngày 15/06/2021 sử dụng dịch vụ Chuyển phát nhanh Thương mại điện tử Siêu tiết kiệm hoặc dịch vụ Chuyển phát nhanh Thương mại điện tử Siêu tiết kiệm chuyên tuyến Hà Nội – Hồ Chí Minh đạt đủ sản lượng cam kết như trên với ChuyenPhat.net có thể chuyển đổi sang sử dụng bảng cước Chuyển phát nhanh Thương mại điện tử đồng giá (nếu khách hàng có yêu cầu).

2.2.Khách hàng sử dụng dịch vụ CPN TMĐT đồng giá do các Bưu điện Tỉnh/Thành phố cung cấp

Điều kiện áp dụng tùy thuộc vào quy định của từng Bưu điện Tỉnh/Thành phố.

CƯỚC CHÍNH

NẤC KHỐI LƯỢNG

MỨC CƯỚC LIÊN TỈNH ĐỒNG GIÁ

Đến 1.000g

26.000

Trên 1.000g – 2.000g

36.000

Trên 2.000g – 3.000g

48.000

Trên 3.000g – 4.000g

60.000

Trên 4.000g – 5.000g

72.000

Mỗi 500gr tiếp theo

9.000

- Giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu và thuế giá trị gia tăng 10%.

- Giá đã bao gồm phụ phí vùng xa 

KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC

1.Quy định về nội dung bưu gửi: Thực hiện theo quy định của dịch vụ Chuyển phát nhanh Thương mại điện tử hiện hành.

2.Quy định về khối lượng, kích thước bưu gửi:

- Về khối lượng: Thực hiện theo quy định của dịch vụ Chuyển phát nhanh hiện hành.

- Về kích thước:

+ Kích thước tối đa của bưu gửi thực hiện theo quy định của dịch vụ Chuyển phát nhanh Thương mại điện tử hiện hành.

+ Đối với bưu gửi có kích thước cạnh dài nhất ≤50cm: Miễn quy đổi khối lượng, khối lượng tính cước bằng khối lượng thực tế bưu gửi.

+ Đối với bưu gửi có kích thước cạnh dài nhất >50 cm: Thực hiện quy đổi khối lượng để xác định khối lượng tính cước.

Trường hợp khối lượng quy đổi lớn hơn khối lượng thực tế thì khối lượng tính cước bằng khối lượng quy đổi.

Trường hợp khối lượng quy đổi nhỏ hơn khối lượng thực tế thì khối lượng tính cước bằng khối lượng thực tế.

ChuyenPhat.net