Header Ads Widget

DỊCH VỤ LOGISTICS CÔNG ĐOẠN CUỐI (LAST MILE LOGISTICS)

 

KHÁI NIỆM

Dịch vụ Logistics công đoạn cuối (Last Mile Logistics): Là một chuỗi giải pháp giao nhận hàng tại kho hàng nhà máy (Warehouse - WH), trung tâm phân phối (Distribution Center - DC) của khách hàng; vận chuyển đến đầu tỉnh, thành phố (Warehouse - Province); giao nhận với đội phát của khách hàng tại tỉnh/thành phố (điểm bán lẻ); tổ chức vận chuyển và phát đến người nhận trên địa bàn tỉnh/thành phố đó; cung cấp các giải pháp, dịch vụ gia tăng khác khi khách hàng có yêu cầu (thu hộ, vận chuyển hàng đổi trả,…). 

PHẠM VI CUNG CẤP

Cung cấp tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

GIÁ CƯỚC

Xây dựng theo từng giải pháp cung cấp cho khách hàng cụ thể.

KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC BƯU GỬI

1. Khối lượng bưu gửi:

- Khối lượng bưu gửi Chuyển phát nhanh thông thường, tối đa là 30kg/bưu gửi.

- Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, vận chuyển bằng đường bộ được được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định của ChuyenPhat.net.

2. Kích thước bưu gửi:

- Kích thước thông thường: đối với Bưu gửi CPN là bất kỳ chiều nào của Bưu gửi không vượt quá 1,5 m và tổngchiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượtquá 3m.

- Hàng cồng kềnh: Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có qui định riêng phụ thuộc vàotừng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.

- Hàng nhẹ: Là hàng gửi có khối lượng dưới 167 kg/m3 (tương đương với trên 6000cm3/kg),  khối lượng tính cước không căn cứ vào khối lượng thực mà căn cứ vào khối lượng qui đổi từ thể tích kiện hàng

ChuyenPhat.net