Header Ads Widget

Dịch vụ quản lý và vận hành kho hàng (WAREHOUSE MANAGEMENT SERVICE)

 

KHÁI NIỆM

- Dịch vụ quản lý và vận hành kho hàng: Cung cấp hạ tầng, mặt bằng kho, quản lý hàng tồn kho; cung cấp các dịch vụ đóng gói trong kho hàng và các giải pháp tích hợp khác đáp ứng nhu cầu quản lý và vận hành kho của khách hàng (soạn hàng, đóng gói, in đơn, chuyển phát và theo dõi đơn hàng, … )

PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ

- Miền Bắc: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương.

- Miền Nam: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Cần Thơ.

CÁC DỊCH VỤ TRONG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHO HÀNG BAO GỒM

- Cung cấp mặt bằng kho hàng có trang bị hệ thống CCDC đặc thù, giá kệ chuyên nghiệp để lưu trữ, chứa hàng hóa.

- Quản lý kho hàng bằng phần mềm CNTT chuyên biệt, tích hợp với hệ thống của khách hàng để nhận yêu cầu xuất kho. Mọi hoạt động nhập kho, xuất kho đều được cập nhật vào phần mềm quản lý kho.

- Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng và cung cấp dịch vụ đóng gói theo yêu cầu.

- Xuất kho hàng hóa theo đơn hàng.

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ KHO HÀNG

- Hệ thống phần mềm CNTT quản lý kho ưu việt, xử lý tốc độ cao.

- Kho hàng đạt tiêu chuẩn về: Vệ sinh, nhiệt độ, chống bụi, côn trùng, PCCC, đối lưu không khí, hệ thống điện dự phòng.

- Tiêu chuẩn về an ninh: Bảo vệ, camera trong và ngoài kho.

- Đảm bảo điều kiện bảo quản cho từng loại hàng hoá.

- Phục vụ khách hàng theo văn hoá tiêu dùng địa phương cũng như giải quyết bài toán của khách hàng TMĐT.

GIÁ CƯỚC

- Xây dựng theo từng giải pháp quản lý và vận hành kho hàng cụ thể cung cấp cho khách hàng.

ChuyenPhat.net